Hướng dẫn xây dựng căn cứ của hợp đồng theo quy định mới

8:56 AM GMT+7, Thứ hai, 14/05/2018
3235

Soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ, ...hoặc các hợp đồng chuyên ngành cần có các căn cứ chính xác và đầy đủ đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ của hợp đồng

Tư vấn xác định căn cứ của hợp đồng kinh tế 2018

Khi xây dựng căn cứ của hợp đồng các bạn cần lưu ý

1. Xác định các văn bản pháp luật chuyên ngành cần áp dụng.

2. Cập nhật văn bản có hiệu lực mới nhất.

3. Đảm bảo các căn cứ đã điều chỉnh bao trùm hết các vấn đề có trong nội dung của hợp đồng.