Hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn GTGT viết sai theo quy định mới

1:37 PM GMT+7, Thứ tư, 16/05/2018
50734

Hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn GTGT (Hòa đơn đỏ) viết sai áp dụng cho việc doanh nghiệp đã kê khai và xuất cho khách hàng hoặc đã xuất cho khách hàng mà chưa kê khai. Mọi vướng mắc liên hệ 19006196 để được luật sư trợ giúp.

Hủy hóa đơn GTGT do viết sai tên công ty, sai mã số thuế, sai đại chỉ, sai số tiền, sai tên hàng hóa, sai ngày tháng là vướng mắc chúng tôi giải đáp thông qua nội dung bài viết này.

>> Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT mới

Theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Quy định xử lý đối với hoá đơn đã lập:

1. Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống

Cách xử lý: Các bạn chỉ cần gạch chéo các liên.

Chú ý: Phải lưu giữ số hóa đơn lập sai (không sé khỏi cuống).

2. Trường hợp hoá đơn viết sai đã xé nhưng chưa kê khai:

Cách xử lý: - Lập biên bản hủy hóa đơn hóa đơn đã lập sai.

Biên bản hủy hóa đơn GTGT phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của 2 bên, ghi rõ lý do thu hồi.

- Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hóa đơn đã lập sai đó.

- Xuất lại Hoá đơn mới (đúng). Hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế.

3. Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:

3.1 Trường hợp hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền thuế:

Các lỗi sai như: Viết sai ngày tháng, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản...

Cách xử lý: - Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.

- Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:

- Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Nội dung điều chỉnh của hoá đơn số…, ký hiệu…

- Cách kê khai: Kê khai hoá đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại.

+ Bên bán: kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.

+ Bên mua: kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.

Chú ý: Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng "0"
 
3.2 Trường hợp hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến tiền thuế:

Các lỗi sai như: Sai đơn vị, đơn giá, thuế suất, tổng tiền ....

Cách xử lý:

- Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.

- Người bán Lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.

+ Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Cách kê khai: Kê khai hoá đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại.

- Bên bán: kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.

- Bên mua: kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.

Chú ý: Đối với những hoá đơn điều chỉnh giảm (Tức là phải kê khai giảm số tiền), thì:

- Người bán: Trên bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT: Kê khai âm (-) vào Chỉ tiêu [9]: Doanh thu”, còn cột “Thuế GTGT” sẽ tự động cập nhật

- Người mua: Trên bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT:  Kê khai âm (-) và Chỉ tiêu [9]: Giá trị hàng hóa, dịch vụ.