Được ủy quyền nộp đơn khởi kiện tranh chấp dân sự khi nào

2:41 PM GMT+7, Thứ tư, 23/01/2019
139

Phân tích quy định về ủy quyền thay mặt nộp đơn khởi kiện tranh chấp tại Tòa án. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án? Hãy cùng Luật sư làm rõ vấn đề này.

Việc ủy quyền khi khởi kiện được hiểu theo hai nội dung công việc khác nhau đó là: Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thay mặt nộp đơn khởi kiện và ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thay mặt thực hiện việc tranh tụng trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án. Ở bài viết này Luật sư phân tích cho quý vị vấn đề pháp lý liên quan đến việc ủy quyền nộp đơn khởi kiện. Cụ thể

Thứ nhất đối với nguyên đơn là cá nhân thì việc ủy quyền phải thực hiện việc công chứng, chứng thực theo quy định trong đó với cá nhân người nước ngoài thì giấy ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo luật định. Pháp luật cho phép cá nhân được ủy quyền cho người khác viết và nộp đơn khởi kiện tại Tòa án.

Thứ hai đối với nguyên đơn là doanh nghiệp thì việc ủy quyền được thực hiện theo các trường hợp sau:

- Trường hợp thứ nhất, một cá nhân đang làm việc trong doanh nghiệp này được nhận ủy quyền khởi kiện, thì phần cuối đơn khởi kiện, cá nhân được ủy quyền phải ký tên và con dấu của doanh nghiệp được đóng lên chữ ký của cá nhân được ủy quyền.

- Trường hợp thứ hai, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho từ hai cá nhân trở lên khởi kiện vụ án theo pháp luật tố tụng dân sự mà họ là người đang làm việc tại doanh nghiệp này. Vậy con dấu của doanh nghiệp sẽ được đóng lên một chữ ký hay tất cả các chữ ký của những cá nhân được ủy quyền khởi kiện?

- Trường hợp thứ ba, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho một cá nhân hoặc các cá nhân khởi kiện vụ án theo pháp luật tố tụng dân sự mà họ không là người đang làm việc tại doanh nghiệp này. Có chấp nhận việc đóng dấu của pháp nhân ủy quyền lên chữ ký của người đại diện ủy quyền này ở phần cuối đơn khởi kiện không? Nếu không được đóng dấu lên những chữ ký này thì không thỏa điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự.

- Trường hợp thứ tư, pháp nhân có quyền ủy quyền cho pháp nhân khác nhân khởi kiện vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Trong trường hợp này, pháp nhân được ủy quyền sẽ sử dụng con dấu của mình đóng lên chữ ký của người đại diện hợp pháp của pháp nhân mình ở phần cuối đơn khởi kiện.