Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài uy tín

10:13 AM GMT+7, Thứ bảy, 05/05/2018
19924

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài - Công ty luật Trí Nam chuyên thực hiện thành lập công ty vốn nước ngoài với thời gian nhanh tại miền Bắc. Dịch vụ được triển khai bởi luật sư giàu kinh nghiệm đảm bảo tạo thuận lợi cho công ty khi nhập khẩu máy móc, đăng ký đủ các mục tiêu dự án khó và lường trước các rủi ro trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Có bắt buộc phải đăng ký đầu tư khi thành lập công ty nước ngoài

Theo Điều 23 Luật đầu tư số 67/2015/QH13 quy định: “Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.”

Theo đó trường hợp thành lập công ty vốn nước ngoài mới nhà đầu tư bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp công ty vốn nước ngoài hình thành do việc góp vốn, mua cổ phần thì doanh nghiệp Việt Nam nhận vốn của nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải đăng ký đầu tư.

 Tư vấn quy trình thành lập công ty vốn nước ngoài

Công ty vốn nước ngoài thuộc trường hợp phải xin quyết định chủ trương đầu tư

Không chỉ công ty vốn nước ngoài, doanh nghiệp trong nước khi thực hiện thủ tục đầu tư cũng phải xin quyết định chủ trương đầu tư nếu thuộc trường hợp quy định tại điều 30, 31, 32 Luật đầu tư 2014. Trong đó bài viết chỉ đề cập đến các công ty vốn nước ngoài thông thường thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, thành phố quy định tại điều 32 :

” 1. Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

2. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.”

Xác định dự án thuộc quyết định chủ trương đầu tư hay không sẽ giúp người thực hiện thủ tục nắm bắt được thời gian thực hiện thủ tục và các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài mà mình triển khai. Bước xin quyết định chủ trương đầu tư cũng là nội dung khó nhất khi thành lập công ty nước ngoài bởi ở đó người làm hồ sơ cần giải trình đầy đủ về tất cả các yếu tố của dự án như: Mục tiêu quy mô đầu tư phù hợp với quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến môi trường, đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

 

Tài liệu cần chuẩn bị đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam sẽ cần

- Bản công chứng dịch hộ chiếu đổi với nhà đầu tư là cá nhân.

- Bản hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ sau đối với nhà đầu tư là pháp nhân: Giấy phép kinh doanh, Điều lệ công ty, Báo cáo tài chính.

Tài liệu khó chuẩn bị nhất trong hồ sơ đăng ký đầu tư thường là giấy tờ liên quan đến địa điểm triển khai dự án. Một số vướng mắc thường gặp khi chuẩn bị gồm:

- Nhà xưởng dự kiến thuê để làm nhà máy không thuộc trường hợp được cho thuê lại.

- Công ty cho thuê nhà xưởng nợ tiền sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có địa chỉ không giống với địa chỉ thực tế.

- Tòa nhà cao tầng không có giấy phép xây dựng.

Những vướng mắc này làm cho việc cơ quan quản lý đầu tư từ chối cấp phép đầu tư mặc dù hồ sơ khác bạn lập đầy đủ, năng lực tài chính của nhà đầu tư mạnh. Đây cũng chính là lý do người lập dự án đầu tư luôn cần có kinh nghiệm thực tế giải quyết các vướng mắc trong thủ tục. Nhiều trường hợp bên cho thuê nhà xưởng có đủ giấy tờ nhưng khi ký hợp đồng thuê nhà lại không biết để yêu cầu họ cung cấp, và mỗi lần cơ quan quản lý đầu tư yêu cầu tài liệu nào thì người thực hiện lại yêu cầu bên cho thuê hỗ trợ tài liệu đó. Cứ như vậy thủ tục có thể bị kéo dài ra rất nhiều.

 

Lĩnh vực đầu tư kinh doanh được phép đăng ký

Việt Nam là thành viên của WTO do đó các lĩnh vực đầu tư kinh doanh đã cam kết trong WTO thì nhà đầu tư nước ngoài được phép đăng ký và thực hiện. Một số lĩnh vực kinh doanh hình thành thời điểm gần đây mặc dù chưa có trong WTO nhưng cơ quan quản lý đầu tư vẫn chấp thuận do tính cần thiết của ngành nghề như: Hoạt động tư vấn đầu tư; Sửa chữa bảo dưỡng máy móc hàng hóa;...