Danh mục mã chương và mã nội dung kinh tế nộp tiền thuế online

7:28 AM GMT+7, Thứ bảy, 02/06/2018
82424

Tra cứu mã chương loại khoản và tiểu mục để nộp thuế năm 2018 - Danh mục mã chương, loại, khoản, mã NDKT được ban hành kèm theo phụ lục số 01, 02, 03 quyết định số 33/2008/QĐ-BTC. Chúng tôi xin trích dẫn để quý vị và các bạn tiện tham khảo và tra cứu khi cần thiết