Chế độ thử việc và mức lương mức đóng bảo hiểm xã hội cho người thử việc

7:20 AM GMT+7, Thứ bảy, 02/06/2018
21927

Chế độ thử việc năm 2018 - Tổng hợp các quy định hiện hành về thử việc và nội dung của hợp đồng thử việc. Người lao động trong thời gian thử việc được hưởng mức lương như thế nào? và có đươc quyền yêu cầu công ty đóng bảo hiểm xã hội cho mình không? Hãy cùng tham khảo ý kiến pháp lý của luật sư dưới đây.

Nội dung cần có trong hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp; Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động; Công việc và địa điểm làm việc; Thời hạn của hợp đồng; Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Nội dung hợp đồng thử việc không được trái với quy định của Bộ luật lao động, nội quy lao động của công ty.

Tư vấn xác định mức lương và bảo hiểm của người lao động

Nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc 

Theo quyết định số 959/QĐ-BHXH thì thử việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Nội dung hợp đồng thử việc theo quy định tại điều 26, 27 bộ luật lao động năm 2012 cũng không bắt buộc phải có thỏa thuận về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trường hợp do tính chất công việc mà hai bên thỏa thuận hợp đồng thử việc có thời gian trên 03 tháng thì doanh nghiệp sẽ phải đóng BHXH cho người lao động theo quy định tại điểm 3 công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH.

 

Thời gian thử việc tối đa

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 1 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

- Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

- Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

 

Mức lương thử việc tối thiểu

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Kết thúc thời gian thử việc, khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

 

Hành vi không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

- Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

- Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.