Cách soạn thảo hợp đồng hứa thưởng theo quy định mới

3:58 PM GMT+7, Thứ bảy, 05/05/2018
174

Tư vấn soạn hợp đồng hứa thưởng chuẩn quy định mới 2018. Doanh nghiệp khi trích thưởng cho đại lý thì việc hoạch toán chi phí được áp dụng như thế nào? Cùng luật sư phân tích các quy định về hứa thưởng và cách soạn thảo hợp đồng hứa thưởng chuẩn luật.

Phân loại hứa thưởng và điều kiện soạn thảo hợp đồng hứa thưởng

Hứa thưởng có điều kiện

Hứa thưởng có điều kiện là hành vi pháp lý song phương theo đó Bên trích thưởng sẽ trả thưởng cho Bên được trích thưởng khi họ hoàn thành một nghĩa vụ nhất định theo thỏa thuận. Đó có thể là quan hệ đại lý bán hàng, quan hệ đại diện theo ủy quyền để giải quyết một công việc nhất định,... Hứa thưởng dạng này được phép lập thành hợp đồng.

>> Mẫu hợp đồng hứa thưởng thông dụng

Hứa thưởng không điều kiện

Hứa thưởng không điều kiện là hành vi pháp lý đơn phương: Hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự, trong đó thể hiện ý chí của một bên chủ thể nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình hoặc bên còn lại trong quan hệ. Tuy nhiên, bên kia có thể tham gia hoặc không tham gia giao dịch. Điều này thể hiện rõ tại khoản 1 Điều 570 và khoản 2 điều 573 Bộ luật Dân sự 2015.

Hứa thưởng không ấn định và cũng không giới hạn về chủ thể tham gia, thường là chỉ đưa ra một số tiêu chuẩn hay điều kiện nhất định. (Ví dụ: U23 Việt Nam vào bán kết sẽ thưởng xxx Việt nam đồng), xét về mặt chủ thể sẽ có điểm khác biệt căn bản so với quan hệ hợp đồng, chủ thể tham gia giao kết hợp đồng phải đảm bảo một số điều kiện nhất định về năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, đồng thời phải được xác định cụ thể trong hợp đồng. Trong khi đó, đối tượng tham gia vào quan hệ hứa thưởng lại không bị giới hạn bởi các điều kiện này.

Tham gia vào việc hứa thưởng này các bên hoàn toàn không bị rằng buộc bởi một sự cam kết hay thỏa thuận nào. Mặt khác, theo quy định tại Điều 385 Bộ luật dân sự về khái niệm hợp đồng thì, hợp đồng dân sự, phải là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Như vậy loại hứa thưởng này có thể lập thỏa thuận theo Bộ luật dân sự chứ không lập được thành hợp đồng.

 Tải mẫu hợp đồng hứa thưởng mới nhất 2018

Căn cứ pháp luật soạn theo hợp đồng hứa thưởng

Căn cứ đầu tiên áp dụng đó chính là Bộ luật dân sự 2015, văn bản quy định chung về hợp đồng và ghi nhận các điều khoản chung về hứa thưởng tại Điều 570 đến điều 573, cụ thể

Quy định về hứa thưởng

1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Quy định về rút lại tuyên bố hứa thưởng

Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

Quy định về trả thưởng

1. Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.

2. Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng.

3. Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.

4. Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình.

Quy định về thi có giải

1. Việc tổ chức các cuộc thi văn hoá, nghệ thuật, thể thao, khoa học, kỹ thuật và các cuộc thi khác không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Người tổ chức các cuộc thi phải công bố điều kiện dự thi, thang điểm, các giải thưởng và mức thưởng của mỗi giải.

Việc thay đổi điều kiện dự thi phải được thực hiện theo cách thức đã công bố trong một thời gian hợp lý trước khi diễn ra cuộc thi.

3. Người đoạt giải có quyền yêu cầu người tổ chức thi trao giải thưởng đúng mức đã công bố.

Căn cứ thứ hai là dựa vào tính chất, điều kiện mà công việc, nghĩa vụ cần hoàn thành để được trả thưởng để xác định văn bản pháp luật chuyên ngành điều chỉnh hợp đồng hứa thưởng. Ví dụ: Hợp đồng hứa thưởng của luật sư phải căn cứ theo Luật luật sư về quy định liên quan đến hợp đồng dịch vụ pháp lý; Hợp đồng hứa thưởng trong việc mua bán căn hộ phải căn cứ theo Luật kinh doanh bất động sản 2014 và Luật đất đai,....