Các trường hợp được xin khôi phục hoạt động mã số thuế bị đóng

1:30 PM GMT+7, Thứ hai, 14/01/2019
163

Doanh nghiệp khi bị chi cục thuế quản lý đóng mã số thuế có được xin khôi phục hoạt động không? Hãy cùng Luật sư tìm hiểu quy định về các trường hợp được xin mở lại mã số thuế doanh nghiệp năm 2019

Quy định về khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp năm 2019

Theo khoản 1, điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế, các trường hợp được xin khôi phục mã số thuế như sau:

1. Tổ chức bị cơ quan thuế có thẩm quyền  thu hồi Giấy phép, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan thuế có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép.

2. Tổ chức/cá nhân đang ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; cơ quan quản lý khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép.

3. Tổ chức/cá nhân đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

4. Do lỗi của cơ quan thuế, người nộp thuế không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế.