46/2017/NĐ-CP quy định kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục

2:39 PM GMT+7, Thứ sáu, 11/05/2018
1901

Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục. Tải ngay nghị định 46/2017/NĐ-CP văn bản mới nhất điều chỉnh điều kiện kinh doanh của dịch vụ tư vấn du học, trung tâm ngoại ngữ và giáo dục mầm non.

>> Tải nghị định số 46/2017/NĐ-CP bản đầy đủ

Quy định mới về hoạt động giáo dục 2018

Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

Nghị định này điều chỉnh điều kiện thành lập của tất cả các cơ sở giáo dục mầm non gồm

- Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

 

Điều kiện đăng ký kinh doanh trung tâm ngoại ngữ, tin học được ghi nhận chi tiết tại mục 3 chương IV nghị định về cơ sở giáo dục thường xuyên.

Điều kiện kinh doanh hoạt động tư vấn du học của doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước được quy định chi tiết. Nghị định sẽ điều chỉnh hoạt động tư vấn do học của các tổ chức sau:

- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

- Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 

Những hoạt động giáo dục được điều chỉnh bởi nghị định 46

1. Nghị định này quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm:

a) Thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên; trường chuyên biệt; trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học);

b) Thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm; đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên; cấp, thu hồi, đình chỉ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

c) Thành lập, cho phép thành lập; đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; đăng ký bổ sung hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục;

d) Đăng ký cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

2. Điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo quy định của Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.